{ldelim},{rdelim}

    {ldelim}{rdelim}用来转义模板的分隔符,缺省为{}。你也可以用{literal}{/literal}来转义文本块(如Javascript或CSS)。参见{$smarty.ldelim}的补充。

例子7-23. {ldelim}, {rdelim}

{* 在模板外将原样打印分隔符 *}

{ldelim}funcname{rdelim} is how functions look in Smarty!

    上例将输出:

{funcname} is how functions look in Smarty!

    另一个JavaScript的例子:

<script language="JavaScript">
function foo() {ldelim}
  ... code ...
{rdelim}
</script>

    将输出:

<script language="JavaScript">
function foo() {
  .... code ...
}
</script>

例子7-24. 另一个Javascript例子

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
  function myJsFunction(){ldelim}
    alert("The server name\n{$smarty.server.SERVER_NAME}\n{$smarty.server.SERVER_ADDR}");
  {rdelim}
</script>
<a href="javascript:myJsFunction()">Click here for Server Info</a>

    参见{literal}Smarty解析的转义