T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 亟

亟的意思

拼音: jí

部首:乙

结构:上下

笔画数:8

造字法:—

五笔:BKCG

--------------------
带亟的成语:进退维亟 亟疾苛察 仆仆亟拜 带亟字的成语

--------------------

拼音:jí

意思:亟 jí 急切;迫切:亟盼 / 亟待解决。

组词:亟亟

英语:—

同样读jí的字
同样笔画数是8画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:35.82ms QueryTime:9