T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 亦

亦的意思

拼音: yì

部首:亠

结构:上下

笔画数:6

造字法:指事

五笔:YOU

--------------------
带亦的成语:不亦乐乎 教亦多术 亦庄亦谐 愚者千虑,亦有一得 天若有情天亦老 带亦字的成语

--------------------

拼音:yì

意思:亦 yì 也;同样:亦然 / 亦步亦趋 / 人云亦云。

组词:亦然

英语:亦 also

同样读yì的字
同样笔画数是6画的字
带亦的歇后语
  • ·鹦鹉学舌--人云亦云
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:31.38ms QueryTime:9