T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 仑

仑的意思

拼音: lún

部首:人

结构:上下

笔画数:4

造字法:会意

五笔:WXB

--------------------
带仑的成语:鹘仑吞枣 带仑字的成语

--------------------

拼音:lún

意思:仑 lún 条理;伦次。“昆kūn仑山”的仑。

组词:昆仑

英语:仑 coherence

同样读lún的字
同样笔画数是4画的字
带仑的歇后语
  • ·交易所的拿破仑--财棍
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:30.97ms QueryTime:9