T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 仕

仕的意思

拼音: shì

部首:亻

结构:左右

笔画数:5

造字法:—

五笔:WFG

--------------------
带仕的成语:悬车致仕 学而优则仕 带仕字的成语

--------------------

拼音:shì

意思:仕 shì 旧时指做官:仕途 / 出仕。

组词:仕途

英语:—

同样读shì的字
同样笔画数是5画的字
带仕的诗词
带仕的歇后语
  • ·垃圾堆里的仕女图--尽废话(画);废话(画)
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:33.15ms QueryTime:9