T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 仞

仞的意思

拼音: rèn

部首:亻

结构:左右

笔画数:5

造字法:—

五笔:WVYY

--------------------
带仞的成语:壁立千仞 千仞无枝 九仞一篑 带仞字的成语

--------------------

拼音:rèn

意思:仞 rèn 古时七尺或八尺叫做一仞:万仞高峰。

英语:—

同样读rèn的字
同样笔画数是5画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:34.65ms QueryTime:9