T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 仲

仲的意思

拼音: zhòng

部首:亻

结构:左右

笔画数:6

造字法:—

五笔:WKHH

--------------------
带仲的成语:一时伯仲 死诸葛吓走生仲达 不分伯仲 伯埙仲篪 伯仲叔季 带仲字的成语

--------------------

拼音:zhòng

意思:仲 zhòng 旧时兄弟排行中的第二:仲兄。一季里的第二个月:仲春 / 仲秋 / 仲夏之夜。姓。

组词:仲裁 仲弟 仲秋 仲兄

英语:—

同样读zhòng的字
同样笔画数是6画的字
带仲的歇后语
  • ·齐桓公用音仲--不记前仇
  • ·鲍叔识管仲--知心
  • ·诸葛亮弹琴退仲达--临危不乱
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:29.90ms QueryTime:9