T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 伉

伉的意思

拼音: kàng

部首:亻

结构:左右

笔画数:6

造字法:象形

五笔:WYMN

--------------------
带伉的成语:分庭伉礼 伉俪情深 荣谐伉俪 带伉字的成语

--------------------

拼音:kàng

意思:伉 kàng (文)相等;相称:伉俪。
【伉俪】 kànglì夫妻:伉俪之情。

组词:伉俪

英语:—

同样读kàng的字
同样笔画数是6画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:29.89ms QueryTime:9