T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 俪

俪的意思

拼音: lì

部首:亻

结构:左右

笔画数:9

造字法:—

五笔:WGMY

--------------------
带俪的成语:骈枝俪叶 荣谐伉俪 伉俪情深 骈四俪六 带俪字的成语

--------------------

拼音:lì

意思:俪 lì 成对的;成双的:俪句 / 骈俪。指夫妻:俪影 / 伉俪。

组词:俪句 俪影 伉俪 骈俪

英语:—

同样读lì的字
同样笔画数是9画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:37.01ms QueryTime:9