T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 刈

刈的意思

拼音: yì

部首:刂

结构:左右

笔画数:4

造字法:—

五笔:QJH

--------------------
带刈的成语:斩将刈旗 带刈字的成语

--------------------

拼音:yì

意思:刈 yì 割:刈麦 / 刈草。

英语:—

同样读yì的字
同样笔画数是4画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:31.25ms QueryTime:9