T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 叩

叩的意思

拼音: kòu

部首:口

结构:左右

笔画数:5

造字法:形声

五笔:KBH

--------------------
带叩的成语:叩心泣血 叩源推委 叩阍无路 以莛叩钟 呼天叩地 带叩字的成语

--------------------

拼音:kòu

意思:叩 kòu 敲;敲打:叩门。磕头:叩首 / 叩谢。询问:叩问。

组词:叩门 叩首 叩头 叩谢

英语:叩 knock

同样读kòu的字
同样笔画数是5画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:32.91ms QueryTime:9