T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 呻

呻的意思

拼音: shēn

部首:口

结构:左右

笔画数:8

造字法:—

五笔:KJHH

--------------------
带呻的成语:无病呻吟 无故呻吟 带呻字的成语

--------------------

拼音:shēn

意思:呻 shēn 呻吟,shēnyín 由于病痛而发出哼哼声:无病呻吟。

英语:—

同样读shēn的字
同样笔画数是8画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:33.43ms QueryTime:9