T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 垩

垩的意思

拼音: è

部首:土

结构:上下

笔画数:9

造字法:—

五笔:GOGF

--------------------
带垩的成语:郢人斫垩 鼻垩挥斤 成风尽垩 带垩字的成语

--------------------

拼音:è

意思:垩 è 白垩,一种白色的土,可用来粉刷墙壁等。用白土粉刷。

组词:白垩

英语:—

同样读è的字
同样笔画数是9画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:33.01ms QueryTime:9