T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 堰

堰的意思

拼音: yàn

部首:土

结构:左右

笔画数:12

造字法:—

五笔:FAJV

--------------------
带堰的成语:兵来将迎,水来土堰 兵来将敌,水来土堰 带堰字的成语

--------------------

拼音:yàn

意思:堰 yàn 较低的挡水堤坝:都江堰。

组词:塘堰

英语:—

同样读yàn的字
同样笔画数是12画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:31.16ms QueryTime:9