T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 壬

壬的意思

拼音: rén

部首:丿

结构:独体

笔画数:4

造字法:—

五笔:TFD

--------------------
带壬的成语:辛壬癸甲 带壬字的成语

--------------------

拼音:rén

意思:壬 rén 天干的第九位。现常用来表示顺序的第九位。姓。

英语:—

同样读rén的字
同样笔画数是4画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:31.07ms QueryTime:9