T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 娆

娆的意思

拼音: ráo

部首:女

结构:左右

笔画数:9

造字法:—

五笔:VATQ

--------------------
带娆的成语:分外妖娆 带娆字的成语

--------------------

拼音:ráo

意思:娆 ráo [娇娆](jiāoráo)娇艳妖娆:体态娇娆。[妖娆](yāoráo)妖艳美丽。

组词:娇娆 妖娆

英语:—

同样读ráo的字
同样笔画数是9画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:32.08ms QueryTime:9