T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 娥

娥的意思

拼音: é

部首:女

结构:左右

笔画数:10

造字法:—

五笔:VTRT

--------------------
带娥的成语:月里嫦娥 带娥字的成语

--------------------

拼音:é

意思:娥 é 美女:娥眉 / 宫娥 / 娇娥。

组词:娥眉 嫦娥 宫娥

英语:—

同样读é的字
同样笔画数是10画的字
带娥的歇后语
  • ·嫦娥跳舞--两袖清凤
  • ·窦娥喊冤--怨天怨地
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:29.96ms QueryTime:9