T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 孳

孳的意思

拼音: zī

部首:子

结构:上下

笔画数:12

造字法:—

五笔:UXXB

--------------------
带孳的成语:孳孳矻矻 孳孳汲汲 孳孳不倦 孳蔓难图 带孳字的成语

--------------------

拼音:zī

意思:孳 zī 生长;繁殖:孳生 / 孳乳。

组词:孳生 孳生 孳孳

英语:—

同样读zī的字
同样笔画数是12画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:31.19ms QueryTime:9