T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 弗

弗的意思

拼音: fū

部首:一

结构:独体

笔画数:5

造字法:—

五笔:XJK

--------------------
带弗的成语:为虺弗摧 自愧弗如 现钟弗打 为虺弗摧,为蛇若何 格杀弗论 带弗字的成语

--------------------

拼音:fū

意思:弗 fū 不:自愧弗如。

英语:—

同样读fū的字
同样笔画数是5画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:30.32ms QueryTime:9