T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 彬

彬的意思

拼音: bīn

部首:彡

结构:左右

笔画数:11

造字法:—

五笔:SSET

--------------------
带彬的成语:彬彬有礼 文质彬彬 彬彬济济 带彬字的成语

--------------------

拼音:bīn

意思:彬 bīn [彬彬](bīnbīn)形容文雅的样子:彬彬有礼 / 文质彬彬。

组词:彬彬

英语:彬彬有礼 urbane

同样读bīn的字
同样笔画数是11画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:30.50ms QueryTime:9