T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 忆

忆的意思

拼音: yì

部首:忄

结构:左右

笔画数:4

造字法:形声

五笔:NNN

--------------------
带忆的成语:行思坐忆 记忆犹新 忆苦思甜 带忆字的成语

--------------------

拼音:yì

意思:忆 yì 回想;思念:忆苦思甜。记得:记忆犹新。

组词:回忆 记忆 追忆

英语:回忆 recall

同样读yì的字
同样笔画数是4画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:31.41ms QueryTime:9