T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 忸

忸的意思

拼音: niǔ

部首:忄

结构:左右

笔画数:7

造字法:—

五笔:NNFG

--------------------
带忸的成语:忸怩作态 忸怩不安 带忸字的成语

--------------------

拼音:niǔ

意思:忸 niǔ
【忸怩】 niǔní害羞,不好意思或不大方的样子。

组词:忸怩

近义词:忸怩(扭捏)

反义词:忸怩(大方)

英语:—

同样读niǔ的字
同样笔画数是7画的字
带忸的歇后语
  • ·二姑娘上轿--忸忸怩怩
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:32.26ms QueryTime:9