T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 怩

怩的意思

拼音: ní

部首:忄

结构:左右

笔画数:8

造字法:—

五笔:NNXN

--------------------
带怩的成语:忸怩作态 忸怩不安 带怩字的成语

--------------------

拼音:ní

意思:怩 ní 见“
【忸怩】niǔní”。

组词:忸怩

英语:—

同样读ní的字
同样笔画数是8画的字
带怩的歇后语
  • ·二姑娘上轿--忸忸怩怩
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:31.35ms QueryTime:9