T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 怵

怵的意思

拼音: chù

部首:忄

结构:左右

笔画数:8

造字法:—

五笔:NSYY

--------------------
带怵的成语:刿心怵目 动心怵目 怵目惊心 刿目怵心 惊心怵目 带怵字的成语

--------------------

拼音:chù

意思:怵 chù 恐惧;害怕:怵头 / 怵目惊心。

组词:怵场 怵头

英语:—

同样读chù的字
同样笔画数是8画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:30.42ms QueryTime:9