T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 恃

恃的意思

拼音: shì

部首:忄

结构:左右

笔画数:9

造字法:—

五笔:NFFY

--------------------
带恃的成语:有恃毋恐 有恃无恐 桀骜自恃 怙恩恃宠 恃才傲物 带恃字的成语

--------------------

拼音:shì

意思:恃 shì 依赖;倚仗:仗恃 / 有恃无恐。

组词:仗恃 自恃

英语:—

同样读shì的字
同样笔画数是9画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:31.64ms QueryTime:9