T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 惮

惮的意思

拼音: dàn

部首:忄

结构:左右

笔画数:11

造字法:—

五笔:NUJF

--------------------
带惮的成语:肆无忌惮 略无忌惮 惮赫千里 横无忌惮 恣无忌惮 带惮字的成语

--------------------

拼音:dàn

意思:惮 dàn 怕:不惮烦 / 肆无忌惮。

英语:—

同样读dàn的字
同样笔画数是11画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:34.98ms QueryTime:9