T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 掘

掘的意思

拼音: jué

部首:扌

结构:左右

笔画数:11

造字法:形声

五笔:RNBM

--------------------
带掘的成语:罗掘俱穷 渴而掘井 罗雀掘鼠 无洞掘蟹 罗掘一空 带掘字的成语

--------------------

拼音:jué

意思:掘 jué 挖:掘土 / 挖掘 / 发掘。

组词:掘土 发掘 挖掘

英语:掘 dig

同样读jué的字
同样笔画数是11画的字
带掘的歇后语
  • ·吃水不记掘井人--忘本
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:30.56ms QueryTime:9