T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 擎

擎的意思

拼音: qíng

部首:手

结构:上下

笔画数:16

造字法:—

五笔:AQKR

--------------------
带擎的成语:擎天架海 擎天之柱 玉柱擎天 一柱擎天 众擎易举 带擎字的成语

--------------------

拼音:qíng

意思:擎 qíng 往上托;举:擎天柱 / 高擎红旗 / 众擎易举。

组词:擎天柱

英语:—

同样读qíng的字
同样笔画数是16画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:30.70ms QueryTime:9