T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 桌面壁纸 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 暄

暄的意思

拼音: xuān

部首:日

结构:左右

笔画数:13

造字法:—

五笔:JPGG

--------------------
带暄的成语:风和日暄 带暄字的成语

--------------------

拼音:xuān

意思:暄 xuān 温暖:寒暄。松软;松散:馒头很暄。

组词:暄腾 寒暄

英语:—

同样读xuān的字
同样笔画数是13画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:32.53ms QueryTime:9