T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 朱

朱的意思

拼音: zhū

部首:丿

结构:独体

笔画数:6

造字法:指事

五笔:RII

--------------------
带朱的成语:朱楼碧瓦 朱雀玄武 朱唇粉面 朱唇玉面 调朱弄粉 带朱字的成语

--------------------

拼音:zhū

意思:朱 zhū 大红色:朱红 / 朱笔 / 近朱者赤,进墨者黑。朱砂,一种红色的矿物,可做颜料和药。姓。

组词:朱笔 朱红 朱漆 朱砂

英语:朱 bright red

同样读zhū的字
同样笔画数是6画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:33.04ms QueryTime:9