T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 杨

杨的意思

拼音: yáng

部首:木

结构:左右

笔画数:7

造字法:形声

五笔:SNRT

--------------------
带杨的成语:杨穿三叶 黄杨厄闰 百步穿杨 杨花水性 杨雀衔环 带杨字的成语

--------------------

拼音:yáng

意思:杨 yáng 杨树,落叶乔木,叶子互生。有银白杨、毛白杨、小叶杨。木材供建筑、做器具、造纸等用。

组词:杨柳 杨梅 杨树 杨桃 白杨

英语:杨树 poplar

同样读yáng的字
同样笔画数是7画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:28.65ms QueryTime:9