T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 栎

栎的意思

拼音: lì

部首:木

结构:左右

笔画数:9

造字法:—

五笔:SQIY

--------------------
带栎的成语:樗栎庸材 栎阳雨金 带栎字的成语

--------------------

拼音:lì

意思:栎 lì 栎树,落叶乔木。果实叫橡子。叶子可喂柞蚕。木材坚硬,可做枕木和家具。也叫橡树或柞树。

组词:栎树

英语:—

同样读lì的字
同样笔画数是9画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:31.21ms QueryTime:9