T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 汝

汝的意思

拼音: rǔ

部首:氵

结构:左右

笔画数:6

造字法:—

五笔:IVG

--------------------
带汝的成语:玉汝于成 尔汝之交 逝将去汝 汝成人耶 乃我困汝 带汝字的成语

--------------------

拼音:rǔ

意思:汝 rǔ 你:汝辈。

组词:汝辈 汝等

英语:—

同样读rǔ的字
同样笔画数是6画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:31.47ms QueryTime:9