T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 浦

浦的意思

拼音: pǔ

部首:氵

结构:左右

笔画数:10

造字法:形声

五笔:IGEY

--------------------
带浦的成语:冻浦鱼惊 合浦珠还 还珠合浦 巫山洛浦 珠还合浦 带浦字的成语

--------------------

拼音:pǔ

意思:浦 pǔ 水边或河流的入海处,多用于地名:浦口(在江苏) / 乍浦(在浙江)。姓。

英语:—

同样读pǔ的字
同样笔画数是10画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:30.01ms QueryTime:9