T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 湘

湘的意思

拼音: xiāng

部首:氵

结构:左右

笔画数:12

造字法:形声

五笔:ISHG

--------------------
带湘的成语:楚云湘雨 沅芷湘兰 带湘字的成语

--------------------

拼音:xiāng

意思:湘 xiāng 湘江,发源于广西,流入湖南。湖南的别称。

英语:—

同样读xiāng的字
同样笔画数是12画的字
带湘的歇后语
  • ·宝玉和湘云哭贾母--各有各的眼泪
  • ·韩湘子出家--一去不复返
  • ·湘绣被面包画册--话(画)里有话(画)
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:29.92ms QueryTime:9