T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 桌面壁纸 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 烁

烁的意思

拼音: shuò

部首:火

结构:左右

笔画数:9

造字法:形声

五笔:OQIY

--------------------
带烁的成语:闪烁其词 焦金烁石 闪烁其辞 明光烁亮 烁石流金 带烁字的成语

--------------------

拼音:shuò

意思:烁 shuò 光亮的样子:闪烁。

组词:烁烁 闪烁

近义词:【成语】闪烁其词 震古烁今

英语:烁 bright

同样读shuò的字
同样笔画数是9画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:31.04ms QueryTime:9