T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 牝

牝的意思

拼音: pìn

部首:牛

结构:左右

笔画数:6

造字法:—

五笔:TRXN

--------------------
带牝的成语:牝咮鸣辰 牝鸡司旦 牝鸡晨鸣 牝鸡牡鸣 牝鸡司晨 带牝字的成语

--------------------

拼音:pìn

意思:牝 pìn 雌性的鸟兽,跟“牡(雄性)”相对:牝鸡 / 牝猪。

组词:牝鸡 牝牛

英语:—

同样读pìn的字
同样笔画数是6画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:30.84ms QueryTime:9