T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 畔

畔的意思

拼音: pàn

部首:田

结构:左右

笔画数:10

造字法:形声

五笔:LUFH

--------------------
带畔的成语:离经畔道 带畔字的成语

--------------------

拼音:pàn

意思:畔 pàn 田地的边界:田畔。附近;边侧:湖畔 / 桥畔 / 路畔。

组词:河畔 湖畔 江畔 枕畔

英语:畔 side

同样读pàn的字
同样笔画数是10画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:31.63ms QueryTime:9