T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 疡

疡的意思

拼音: yáng

部首:疒

结构:半包围

笔画数:8

造字法:形声

五笔:UNRE

--------------------

拼音:yáng

意思:疡 yáng 皮肤或黏膜溃烂:口腔溃疡。

组词:溃疡

英语:—

同样读yáng的字
同样笔画数是8画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:30.84ms QueryTime:9