T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 疽

疽的意思

拼音: jū

部首:疒

结构:半包围

笔画数:10

造字法:—

五笔:UEGD

--------------------
带疽的成语:吮疽舐痔 带疽字的成语

--------------------

拼音:jū

意思:疽 jū 中医指局部皮肤肿胀坚硬而皮色不变的毒疮。

英语:—

同样读jū的字
同样笔画数是10画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:32.76ms QueryTime:9