T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 癸

癸的意思

拼音: guǐ

部首:癶

结构:上下

笔画数:9

造字法:—

五笔:WGDU

--------------------
带癸的成语:呼庚呼癸 庚癸频呼 辛壬癸甲 庚癸之呼 带癸字的成语

--------------------

拼音:guǐ

意思:癸 guǐ 天干的第十位。

英语:—

同样读guǐ的字
同样笔画数是9画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:31.75ms QueryTime:9