T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 砾

砾的意思

拼音: lì

部首:石

结构:左右

笔画数:10

造字法:—

五笔:DQIY

--------------------
带砾的成语:澄沙汰砾 弃琼拾砾 飞沙扬砾 镂冰炊砾 飞沙走砾 带砾字的成语

--------------------

拼音:lì

意思:砾 lì 碎石;小石头:砂砾 / 瓦砾。

组词:砾石 砾岩 砂砾 瓦砾

英语:—

同样读lì的字
同样笔画数是10画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:31.26ms QueryTime:9