T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 臧

臧的意思

拼音: zāng

部首:戈

结构:半包围

笔画数:14

造字法:—

五笔:DNDT

--------------------
带臧的成语:臧谷亡羊 臧穀亡羊 陟罚臧否 臧否人物 带臧字的成语

--------------------

拼音:zāng

意思:臧 zāng 称赞:臧否人物。姓。

组词:臧否

英语:—

同样读zāng的字
同样笔画数是14画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:32.70ms QueryTime:9