T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 芸

芸的意思

拼音: yún

部首:艹

结构:上下

笔画数:7

造字法:—

五笔:AFCU

--------------------
带芸的成语:舍己芸人 芸芸众生 带芸字的成语

--------------------

拼音:yún

意思:芸 yún [芸香](yúnxiāng)草本植物,有特殊香味,全草供药用。[芸薹](yúntái),油菜的一种。

组词:芸豆 芸香

英语:—

同样读yún的字
同样笔画数是7画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:32.45ms QueryTime:9