T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 苑

苑的意思

拼音: yuàn

部首:艹

结构:上下

笔画数:8

造字法:—

五笔:AQBB

--------------------
带苑的成语:桂林杏苑 阆苑琼楼 集苑集枯 带苑字的成语

--------------------

拼音:yuàn

意思:苑 yuàn 古代饲养禽兽、种植林木的地方;多指帝王的花园:鹿苑 / 御苑。(学术、文艺)蔡萃之处:文苑 / 艺苑。

组词:禁苑 鹿苑 文苑 艺苑 御苑

英语:—

同样读yuàn的字
同样笔画数是8画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:32.20ms QueryTime:9