T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 莹

莹的意思

拼音: yíng

部首:艹

结构:上下

笔画数:10

造字法:形声

五笔:APGY

--------------------
带莹的成语:八面莹澈 清莹秀澈 带莹字的成语

--------------------

拼音:yíng

意思:莹 yíng 光洁透明:晶莹。

组词:澄莹 晶莹

英语:莹 jadelike stone

同样读yíng的字
同样笔画数是10画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:31.48ms QueryTime:9