T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 蜊

蜊的意思

拼音: lì

部首:虫

结构:左右

笔画数:13

造字法:—

五笔:JTJH

--------------------
带蜊的成语:且食蛤蜊 带蜊字的成语

--------------------

拼音:lì

意思:蜊 lì 见“[蛤蜊](gélì)”。

英语:—

同样读lì的字
同样笔画数是13画的字
带蜊的歇后语
  • ·旱地里的蛤蜊--横行不了几天
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:29.98ms QueryTime:9