T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 螫

螫的意思

拼音: shì zhē

部首:虫

结构:上下

笔画数:17

造字法:—

五笔:FOTJ

--------------------
带螫的成语:螫手解腕 蝎蝎螫螫 蝮蛇螫手,壮士解腕 撩蜂吃螫 带螫字的成语

--------------------

拼音:shì

意思:螫 shì 同“蜇(zhē)”。指有毒腺的虫子刺人或动物。

英语:—

--------------------

拼音:zhē

意思: 同“螫”(shì),用于口语。

英语:—

同样读shì的字
同样笔画数是17画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:30.14ms QueryTime:9