T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 詹

詹的意思

拼音: zhān

部首:刀

结构:半包围

笔画数:13

造字法:—

五笔:QDWY

--------------------
带詹的成语:詹言曲说 詹詹炎炎 带詹字的成语

--------------------

拼音:zhān

意思:詹 zhān 姓。

英语:—

同样读zhān的字
同样笔画数是13画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:31.91ms QueryTime:9