T086学习网 | 站长学院 | 技术文档 | 成语 | 歇后语 | 帝国时代 | 代码收藏 | IP地址查询 | 生活百科 | 生日密码 | CSS压缩 | 用户评论 | 欣欣百宝箱
您的位置:IT学习者 > 汉语字典 > 讴

讴的意思

拼音: ōu

部首:讠

结构:左右

笔画数:6

造字法:—

五笔:YAQY

--------------------
带讴的成语:讴功颂德 带讴字的成语

--------------------

拼音:ōu

意思:讴 ōu 歌唱;赞美:讴歌。民歌:吴讴。

组词:讴歌

英语:—

同样读ōu的字
同样笔画数是6画的字
更多
留言建议ASP探针PHP探针站长Enjoy的Blog
© 2017 T086学习网 - T086.com(原itlearner.com)
RunTime:34.24ms QueryTime:9